Blog

Dlaczego warto regularnie serwisować klimatyzację?
serwis klimatyzacji

Dlaczego warto regularnie serwisować klimatyzację?

Utrzymanie komfortu klimatyzowanych pomieszczeń to nie tylko temperatura, ale też jakość powietrza, którym oddychamy. Ponieważ klimatyzatory domowe pracują na powietrzu obiegowym tzn. bez wymiany z powietrzem zewnętrznym, ważne jest zadbanie o ich higienę tak, aby uniemożliwić rozwijanie się bakterii i drobnoustrojów. Regularny serwis wpływa również na sprawność energetyczną urządzeń i wydłuża ich żywotność .

Dlaczego serwis klimatyzacji jest tak ważny?

Powietrze podczas procesu chłodzenia jest osuszane, czyli usuwamy wilgoć, która w postaci skroplin jest odprowadzana z urządzenia. Wilgotne środowisko panujące wewnątrz urządzenia sprzyja rozwojowi mikroorganizmów, które są przyczyną brzydkiego zapachu. Usunięcie nieproszonych gości wiąże się z zastosowaniem specjalnych środków odkażających i zalecamy powierzenie tej czynności wykwalifikowanym serwisantom ponieważ istnieje ryzyko przypadkowego uszkodzenia klimatyzatora.

Zanieczyszczenia stałe – każdy klimatyzator jest wyposażony w pewien zestaw filtrów mających zatrzymać drobinki kurzu i inne stałe cząsteczki znajdujące się w powietrzu. Tego typu zanieczyszczenia zatrzymują się na filtrach, zabezpieczając wymienniki i turbinę oraz podnoszą jakość powietrza, którym oddychamy. Każdy klimatyzator posiada filtr wstępny zatrzymujący większość pyłów i zanieczyszczeń. Ważne jest aby utrzymać go w dobrej kondycji, gdyż jego stan bezpośrednio wpływa na pracę urządzenia i jego efektywność energetyczną.

filtr powietrza

Jak często serwisować klimatyzację?

Standardowym zaleceniem wszystkich producentów jest wykonywanie serwisu nie rzadziej niż dwa racy w roku, ale zależy to również od warunków, w jakich pracuje klimatyzator. Jeżeli urządzenia pracują w przemyśle lub w biurach w trybie pracy całorocznej często zaleca się częstsze serwisy urządzeń.
W warunkach domowych zazwyczaj wystarczą dwa serwisy rocznie i najlepszym czasem na serwis klimatyzacji jest wiosna i jesień.
Jesienią czyścimy urządzenie po trudach upalnego lata. Czyścimy filtry i wymienniki ciepła. Bardzo ważny jest tutaj aspekt niszczenia nieoporządzanych drobnoustrojów, które w okresie zimowym namnażałyby się w ciepłym powietrzu pod sufitem.
Serwis klimatyzacji wiosną przygotowuje urządzenie do lata, można sprawdzić, czy nie ma po zimie ubytków czynnika chłodniczego , czy urządzenie pracuje poprawnie , usunąć zimowy kurz z filtrów i obudowy i oczywiście odkazić wymiennik ciepła.

Z czego składa się pełna usługa?

Podstawowy serwis klimatyzacji obejmuje:
– czyszczenie filtrów jednostki wewnętrznej
– odgrzybianie wymiennika jednostki wewnętrznej
– odkażanie tacy ociekowej jednostki wewnętrznej
– kontrola drożności odpływu lub pracy pompki skroplin
– czyszczenie wymiennika jednostki zewnętrznej
– pomiary temperatur
– pomiary elektryczne
– pomiar ciśnienia – jeżeli wystąpiły jakieś nieprawidłowości

Po więcej informacji na temat filtrów oraz jak możemy zadbać o klimatyzator samemu zapraszamy do artykułu: Rodzaje filtrów w klimatyzacji